Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

Η σωστή εγκατάσταση μίας μονάδας είναι πολύ σημαντική τόσο για την λειτουργία όσο και για την διάρκεια ζωής της. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση, εγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση κάθε είδους ψυκτικού θαλάμου, ψυγείου και ψυκτικού συστήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, με όλες τις απαραίτητες ψυκτικές, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εργασίες.